одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени заобществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни линии в община Дългопол

Уникален идентификатор:  afc65003-6ad8-43c0-8154-fa6f8097c9ac

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

  • Създаден на: 2019-03-29 11:00:48
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:02:51
  • Последно променил: gyunay_niazi_hasan