одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат разрешения за ползване на радиочестотен спектър

Уникален идентификатор:  b0aeaeea-494c-4afe-951c-86b615ace0d6

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:4321469824849424:EXPAND,7

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

ползване разрешения регистър РМС 214/2016 КРС радиочестотен спектър

Версия: 41.23

Автор: КРС

Отговорник поддръжка: zasenova@crc.bg

Връзка с отговорник поддръжка: zasenova@crc.bg

  • Създаден на: 2016-05-30 08:55:59
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2021-08-31 11:00:42
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте