одобрен

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания

Уникален идентификатор:  b0cfa1bf-7be6-4bcc-b606-e786150171ac

Описание:

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в Регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от ЗИХУ. Условията и редът за вписване се определят в Закона за интеграция на хората с увреждания.
Регистърът се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Агенция за хората с увреждания специализирани предприятия кооперации на и за хората с увреждания специализирани предприятия

Версия: 3

  • Създаден на: 2017-09-19 13:05:50
  • Създаден от: irina_daskalova
  • Последна промяна: 2020-01-08 14:21:40
  • Последно променил: irina_daskalova