одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян към 31.03.2018 г.

Уникален идентификатор:  b0e3f0fc-4f8f-4778-9b0b-ee69a5c9996e

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 5.1

Автор: С.Пандагузова

Връзка с автор: s.pandaguzova@smolyan.bg

Отговорник поддръжка: s.pandaguzova@smolyan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: s.pandaguzova@smolyan.bg

  • Създаден на: 2019-03-28 13:20:59
  • Създаден от: s.pandaguzova
  • Последна промяна: 2019-03-28 13:29:18
  • Последно променил: s.pandaguzova
 

Моля изчакайте