одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Ковачевци

Уникален идентификатор:  b126dfa8-225e-4141-9cac-3cfb7ebf4d68

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.3

Автор: Красимира Крумова

Връзка с автор: krasincetyy@abv.bg

Отговорник поддръжка: krasincetyy@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: krasincetyy@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-12 13:20:07
  • Създаден от: krasincetyy
  • Последна промяна: 2019-03-26 16:15:52
  • Последно променил: krasincetyy