одобрен

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР - РИОСВ-Пазарджик_

Уникален идентификатор:  b15829f3-916f-4b2b-bce3-4edf5b5a624a

Описание:

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР - РИОСВ-Пазарджик_

Основна тема:  Околна среда

риосв-пазарджик овос

Версия: 1.2

Автор: РИОСВ-Пазарджик

Връзка с автор: riewpz@riewpz.org

Отговорник поддръжка: riewpz@riewpz.org

Връзка с отговорник поддръжка: riewpz@riewpz.org

  • Създаден на: 2019-09-17 13:22:28
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-17 13:31:56
  • Последно променил: petar_ivanov