одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Уникален идентификатор:  b2bd67ca-73c7-4ff4-828d-c40787a12bf7

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник поддръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-07-25 09:55:45
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-07-25 09:57:46
  • Последно променил: alkin_ahmed