одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Уникален идентификатор:  b3b88036-8e9f-4689-9ecb-c981c537976f

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Отговорник поддръжка: any@troyan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: any@troyan.bg

  • Създаден на: 2019-03-20 13:10:30
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:19:37
  • Последно променил: anna_belperchinova