одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 31.01.2019 г.

Уникален идентификатор:  b3dfe777-e460-4c06-825e-c7e6ebc7222a

Основна тема:  Икономика и финанси

отчет бюджет

Версия: 2.2

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-05-23 09:24:20
  • Последна промяна: 2019-05-23 09:27:16
 

Моля изчакайте