одобрен

Списък на одобрените предприятия за храни извън Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС

Уникален идентификатор:  b44155b5-3281-42a7-8ac2-6a72c521b247

Описание:

Списък на одобрените предприятия за храни от животински произход, които не са обект на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС, регистрирани на територията на Република България

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

обекти

Версия: 1.5

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник подръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2016-04-28 07:46:48
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2019-06-18 09:45:32
  • Последно променил: a_popnikolova