одобрен

Дани за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Уникален идентификатор:  b464e7c6-da3d-407f-8cff-1e9912d53a83

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Автор: Георги Янчовичин

  • Създаден на: 2019-04-24 15:40:32
  • Създаден от: d.hadzhiruskova
  • Последна промяна: 2019-04-24 15:41:52
  • Последно променил: d.hadzhiruskova