одобрен

Налични в администрацията лицензи за софтуер по производители и продукти

Уникален идентификатор:  b4b5330f-c02e-481b-a226-582b71618b94

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-07-03 15:31:45
  • Създаден от: rir_api
  • Последна промяна: 2020-07-03 15:33:54
  • Последно променил: rir_api