одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в община Сърница за 2018 г.

Уникален идентификатор:  b531cb56-3317-4e9d-bcf4-4fb3dcfbf29c

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до информация в община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

Отговорник поддръжка: support@sarnitsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2018-11-08 14:50:47
  • Създаден от: redzhep_merdzhan
  • Последна промяна: 2019-09-12 11:32:05
  • Последно променил: support