одобрен

Специализирани малки обекти за дестилиране и МОВ Април

Уникален идентификатор:  b657c5c4-d60c-462d-be35-154e3c4025ab

Описание:

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 1

Автор: Анелия Даскалова

Връзка с автор: anelia.daskalova@customs.bg

Отговорник подръжка: anelia.daskalova@customs.bg

Връзка с отговорник подръжка: anelia.daskalova@customs.bg

  • Създаден на: 2018-04-26 07:04:43
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:27:48
  • Последно променил: migrate_data