одобрен

Регистър на свободните земи частна общинска собственост - Община Троян

Уникален идентификатор:  b68be0a6-ad51-44cc-9588-97318ccf0044

Описание:

Регистър на свободните земи частна общинска собственост за осъществяване на инвестиционни намерения

Основна тема:  Некатегоризирани

земи общинска собственост имоти общинска собственост

Версия: 4

Автор: Община Троян

Отговорник поддръжка: any@troyan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: any@troyan.bg

  • Създаден на: 2016-07-11 07:10:02
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:47:45
  • Последно променил: anna_belperchinova