одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми на територията на РДГ Варна

Уникален идентификатор:  b778f274-9ac6-49b5-bff0-86ef4b0a8425

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

Автор: Регионална дирекция по горите Варна

Връзка с автор: rugvarna@iag.bg

Отговорник подръжка: rugvarna@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugvarna@iag.bg

  • Създаден на: 2019-03-29 10:14:09
  • Създаден от: siyana_boneva
  • Последна промяна: 2019-03-29 10:46:58
  • Последно променил: siyana_boneva