одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

Уникален идентификатор:  b7814ac0-32ab-4bb3-91ed-85b7f1abe3f3

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

услуга

Версия: 3.1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-01-13 14:00:21
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 16:29:50
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova