одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

Уникален идентификатор:  b7814ac0-32ab-4bb3-91ed-85b7f1abe3f3

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

услуга

Версия: 3

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: k.toromanov@chelopech.org

Отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-01-13 14:00:21
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:20:45
  • Последно променил: migrate_data