одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Уникален идентификатор:  b7914e32-ea99-4f52-81b5-424f30a3b54d

Описание:

Данни за бюджета и разходването му към 31.12.2016, 2017, 2018 г. в Община Омуртаг

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.3

Източник: Община Омуртаг

Автор: Садет Шерифова

Връзка с автор: sadetk@abv.bg

Отговорник подръжка: agitogi@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: agitogi@abv.bg

  • Създаден на: 2019-04-12 10:07:54
  • Създаден от: agitogi
  • Последна промяна: 2019-04-16 15:03:02
  • Последно променил: agitogi