одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2020 г.

Уникален идентификатор:  b7d05df2-6705-40b8-9757-e7756c59ae47

Описание:

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет

Версия: 127

  • Създаден на: 2020-01-06 09:16:10
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-07-10 14:49:10
  • Последно променил: asya_ivanova