одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие"Силистра през 2020

Уникален идентификатор:  b81d561b-fdaf-4103-9725-26c4016980ce

Описание:

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие"Силистра през 2020

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

видове горска земеделска одз Силистра техника РМС 214/2016

Версия: 2.3

Източник: ОДЗ Силистра

Автор: ОДЗ Силистра

Връзка с автор: odzg_silistra@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_silistra@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_silistra@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-02-09 14:55:43
  • Създаден от: tundzher_myumyun_redzheb
  • Последна промяна: 2021-02-10 13:53:11
  • Последно променил: bikozhuharov