одобрен

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН,tsarkaloyan.eu,РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уникален идентификатор:  b847129d-242b-40ba-a19c-b40da059a61b

Описание:

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Емине Чакал

Връзка с автор: echakalova@abv.bg

Отговорник поддръжка: echakalova@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: echakalova@abv.bg

  • Създаден на: 2016-08-11 08:39:08
  • Създаден от: emine_chakalova
  • Последна промяна: 2018-10-15 19:07:41
  • Последно променил: migrate_data