одобрен

средното годишно рентно плащане-2015/2016

Уникален идентификатор:  b8a28b79-3be2-43e4-82ed-a0a058b0c807

Описание:

Размер на средното годишно рентно плащане за земеделските земи за всяко землище от общините в област Велико Търново за предходната 2015 година

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

рентно плащане за земеделските земи

Версия: 2

Автор: Даниела Димитрова

Връзка с автор: odzgvtr@gmail.com

Отговорник поддръжка: odzgvtr@gmail.com

Връзка с отговорник поддръжка: odzgvtr@gmail.com

  • Създаден на: 2016-07-21 13:02:40
  • Създаден от: krasimir_marinov_slavov
  • Последна промяна: 2018-10-28 07:01:42
  • Последно променил: migrate_data