одобрен

Средно рентно плащане

Уникален идентификатор:  b927fdcc-07cf-46f3-86ad-f38a9a3d385f

Описание:

Средно рентно плащане за стопанската 2018/2019 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Източник: ОДЗ - Русе

Автор: ОДЗ-Русе

Отговорник подръжка: odzg_ruse@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_ruse@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2020-01-15 14:43:34
  • Създаден от: odzg_ruse
  • Последна промяна: 2020-01-15 14:50:06
  • Последно променил: odzg_ruse