одобрен

Регистри Общински съвет

Уникален идентификатор:  b96322f3-8bbf-4e09-b06f-038d602067af

Описание:

Регистри на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им и на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Методи Иванов

  • Създаден на: 2017-10-10 11:33:28
  • Създаден от: tynamu
  • Последна промяна: 2018-11-14 09:32:42
  • Последно променил: migrate_data