одобрен

Доклад за пречистването на отпадъчни води от населени места по чл. 15

Уникален идентификатор:  b97dd9e6-4f7f-4d01-9227-14d6ba3d440c

Описание:

Доклад до Европейската комисия по чл. 15 на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчните води от населени места за състоянието

Основна тема:  Околна среда

води екология заустване околна среда отпадъчни води пречистване пречиствателни станции

Версия: 1.2

Източник: МОСВ

Автор: МОСВ

Отговорник поддръжка: bgeorgieva@moew.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bgeorgieva@moew.government.bg

  • Създаден на: 2017-07-07 12:58:43
  • Създаден от: boryana_georgieva
  • Последна промяна: 2019-02-12 08:38:50
  • Последно променил: migrate_data