одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

Уникален идентификатор:  b97f56c8-92f0-443f-8962-63567bf567ae

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

услуга

Версия: 3.1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Отговорник подръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник подръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-01-13 13:54:52
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-29 08:55:49
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova