одобрен

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2018 г. по ЗДОИ

Уникален идентификатор:  ba15bed7-e6f8-4143-a861-843194931edf

Описание:

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2018г. по ЗДОИ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Басейнова дирекция регистър достъп до обществена информация регистър

Версия: 1.6

Автор: БД ЗБР

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Споразумение за ниво на обслужване: 

Регистърът се обновява ежегодно и съдържа информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през съответната година

  • Създаден на: 2019-09-24 16:30:55
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2019-09-25 10:19:48
  • Последно променил: e.lazarov