одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  ba941bb1-4be6-4373-a8e6-1908f8a898d2

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.3

  • Създаден на: 2019-05-20 09:03:12
  • Създаден от: DanielGoranov
  • Последна промяна: 2020-01-13 10:49:27
  • Последно променил: DanielGoranov