одобрен

Регистър на земи - общинска собственост. отдадени под аренда/наем.

Уникален идентификатор:  bb0728ab-49de-43b8-a27f-65f7f25a8279

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 1

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2016-07-28 13:22:57
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:30:35
  • Последно променил: migrate_data