одобрен

Регистрирани договори за аренда и наем за календарната 2020г.

Уникален идентификатор:  bb6c190d-1297-452f-9024-7dcbe8b1cd4e

Описание:

Информация за броя на регистрираните и входирани договори за наем и аренда за всяка Общинска служба по земеделие в област София град

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

аренда договори наем одз РМС 435/2020 регистрирани София град

Версия: 2.4

Автор: Кристиян Цветков

Връзка с автор: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-04-16 08:39:50
  • Създаден от: kristiyan_tsvetkov
  • Последна промяна: 2021-04-16 16:22:26
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте