одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  bc01a3b6-e139-4537-b430-36791f44c899

Описание:

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Софийска област.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 3

Автор: РЗИ

Връзка с автор: rzi_so@rzi-sfo.com

Отговорник поддръжка: md@rzi-sfo.com

Връзка с отговорник поддръжка: md@rzi-sfo.com

  • Създаден на: 2016-07-12 11:05:37
  • Създаден от: elena_sapundzhieva
  • Последна промяна: 2019-09-25 16:39:42
  • Последно променил: elena_sapundzhieva