одобрен

Регистър на производствените марки в териториалния обхват на РДГ Сливен

Уникален идентификатор:  bc419281-c110-4578-a1b2-28c3f0fa609f

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

Автор: Ралица Еленска

Връзка с автор: rugsliven@iag.bg

Отговорник подръжка: rugsliven@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugsliven@iag.bg

  • Създаден на: 2019-04-24 17:56:44
  • Създаден от: elenska_rdg_sliven
  • Последна промяна: 2019-04-24 18:00:40
  • Последно променил: elenska_rdg_sliven