Автор: mariana_shukerova

непроверен

Средно рентно плащане област Кюстендил

Уникален идентификатор:  bd259132-5a47-477d-b6d5-7947797cfc91

Описание:

Информация за средното рентно плащане за землищата от област Кюстендил за стопанската 2015 /2016 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1

Автор: Марияна Шукерова

Връзка с автор: odzgknl@abv.bg

Отговорник поддръжка: odzgknl@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzgknl@abv.bg

  • Създаден на: 2016-08-01 15:50:58
  • Създаден от: mariana_shukerova
  • Последна промяна: 2018-10-28 16:40:55
  • Последно променил: migrate_data