одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Уникален идентификатор:  bd32fa54-4e3a-4ee5-99d6-e6a6033e1980

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-02-18 14:24:33
  • Създаден от: ioeu
  • Последна промяна: 2019-02-18 14:28:43
  • Последно променил: ioeu