одобрен

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Уникален идентификатор:  bd8eb505-bc00-42ff-a6c4-60ecefd9b658

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 16:28:21
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:38:45
  • Последно променил: bikozhuharov