одобрен

Регистър на движимите културни ценности - нац. богатство и рег. на копия и реплики

Уникален идентификатор:  bdd44f37-9a1d-4742-bf5a-c990bd920f65

Описание:

Регистърът се води на основание чл. 102 от Закона за културното наследство. В него се вписват движимите културни ценности, получили статут на национално богатство, както и изработените със заповед на министъра на културата копия и реплики на движими културни ценности - национално богатство.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

движими културлни ценности копия култура национално богатство реплики

Версия: 1

Автор: Валерия Димитрова

Връзка с автор: v.dimitrova@mc.government.bg

Отговорник поддръжка: j.gradinarska@mc.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: j.gradinarska@mc.government.bg

  • Създаден на: 2016-12-14 07:24:09
  • Създаден от: yuliyana_gradinarska
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:41:09
  • Последно променил: migrate_data