одобрен

Регистър на обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Уникален идентификатор:  be255c83-0ca1-4907-881e-186baceea7ed

Описание:

Регистърът съдържа данни за обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, които са регистрирани на територията на област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта, вид на бутилираната вода, фирмено наименование, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

Версия: 2.3

Автор: д-р Лора Бижева

Връзка с автор: LBizheva@rzi-vt.bg

  • Създаден на: 2020-01-27 11:11:30
  • Създаден от: mkoevska
  • Последна промяна: 2020-01-27 11:28:59
  • Последно променил: mkoevska
 

Моля изчакайте