одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Уникален идентификатор:  bef3cf49-50fd-44aa-9aa6-9027fe57a510

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.2

Автор: Красимир Христов

Връзка с автор: k_hristov@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-04-30 18:08:59
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-30 18:12:46
  • Последно променил: alkin_ahmed