одобрен

Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП

Уникален идентификатор:  bf023a1b-c32f-4422-b4bb-5b694a603b46

Описание:

Списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

външен експерт зоп обществени поръчки

Версия: 2

Автор: Сашка Иванова

Връзка с автор: sm.ivanova@aop.bg

Отговорник подръжка: sm.ivanova@aop.bg

Връзка с отговорник подръжка: sm.ivanova@aop.bg

  • Създаден на: 2015-07-09 13:00:22
  • Създаден от: sm_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-13 14:54:32
  • Последно променил: migrate_data