одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  c0ca1ca9-a375-4889-a6c1-e197f0d4121e

Описание:

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 1

  • Създаден на: 2016-07-04 12:02:32
  • Създаден от: simona_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-08 14:37:32
  • Последно променил: migrate_data