одобрен

График за възлагане на планираните обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2021 г. от Министерството на финансите

Уникален идентификатор:  c0d24af1-3b90-4a56-aceb-e725f11150fc

Описание:

Източник на данните е Министерството на финансите.
Обновяване на данните - веднъж годишно през текущата година.
Форматът на предоставяне на информацията е в .csv.
Таблицата съдържа график за възлагане на планираните обществени поръчки за доставки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2021 г. от Министерството на финансите /МФ/. В таблицата е посочен и редът за възлагане на ОП/видът на процедурите.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/, Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции:
МФ – Министерство на финансите;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

МФ обществени поръчки РМС 54/2019 планирани

Версия: 6.2

  • Създаден на: 2021-01-29 15:01:38
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2021-02-01 16:56:45
  • Последно променил: bikozhuharov