одобрен

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Уникален идентификатор:  c0ecf523-8a28-4cf1-9b64-6b58e76643fb

Описание:

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Наука и технологии

ДАМТН устройства РМС 436/2017 проверка

Версия: 2.20

  • Създаден на: 2020-10-29 18:57:21
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-11-17 16:19:13
  • Последно променил: daniela.maslarska