одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Уникален идентификатор:  c1a74301-554b-42c3-8633-bac0f09dad5a

Описание:

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Контрол регистър производство РМС 54/2019

Версия: 7

  • Създаден на: 2020-10-23 11:42:34
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2020-11-12 11:35:44
  • Последно променил: ERSA_OpenData