одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - 2017 г.

Уникален идентификатор:  c23881f4-d278-40a7-9593-d9338b917ef4

Описание:

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост за 2017 г. на Община Грамада

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-12-03 14:31:57
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-03 14:50:42
  • Последно променил: tsetsa_tsekova