одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления

Уникален идентификатор:  c2891a3b-ee63-41de-bb6d-5e489e4818ec

Основна тема:  Околна среда

Версия: 6

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-15 14:54:05
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-02-24 13:15:29
  • Последно променил: dragomir_vasilev