одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

Уникален идентификатор:  c2a45d92-4446-4e86-ae87-c4fff33e6cd3

Описание:

Годишен доклад за състоянието на околната среда РИОСВ - Хасково

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-02-13 10:39:10
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2019-02-13 10:48:43
  • Последно променил: mitko_mitev