одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Уникален идентификатор:  c2e54533-fe59-4581-9355-cc050f4ef972

Описание:

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Източник: Община Челопеч

Автор: Татяна Цонкова

Връзка с автор: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2020-01-29 11:13:21
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-29 11:15:08
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova