одобрен

Разрешения за строеж 2019 год. - актуализиран

Уникален идентификатор:  c2fdaa26-7c1b-4a07-9bd6-2ec63902e3e8

Описание:

Разрешения за строеж 2019 год. - актуализиран

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Източник: Общинска администрация Горна Малина

Автор: Камелия Христова

Връзка с автор: kamelia_spasova@gornamalina.eu

Отговорник поддръжка: gmalina@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: gmalina@abv.bg

  • Създаден на: 2020-09-14 14:21:44
  • Последна промяна: 2020-09-14 14:23:06
 

Моля изчакайте