одобрен

Регистър на горскостопанските програми в териториалния обхват на РДГ Стара Загора

Уникален идентификатор:  c37980b2-199a-45fe-9ba1-5a3c4132a67d

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-04-19 12:16:31
  • Създаден от: rdgsz
  • Последна промяна: 2019-04-19 12:18:41
  • Последно променил: rdgsz