одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация съгл. Закона за достъп до обществена информация

Уникален идентификатор:  c3960352-56bf-466a-9e07-832d0140b10d

Описание:

съдържа: входящ номер/дата, вид на исканата информация, заявител, решение за предоставяне на информация-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация-номер/ дата, мотиви за отказа, решение за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата,обжалване, друго;

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

  • Създаден на: 2018-02-12 12:10:23
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2020-07-06 14:59:08
  • Последно променил: bsbd